Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Архив Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г."

pdfДокументация за участие3.93 MB 

zipОбразци на документи5.9 MB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB

pdfРазяснения по процедурата от 17.01.2014665.25 KB

pdfРазяснения по процедурата от 28.01.2014267.27 KB

pdfРазяснения по процедурата от 31.01.2014328.85 KB

pdfРазяснения по процедурата от 03.02.2014216.46 KB

pdfРазяснения по процедурата от 06.02.2014255.79 KB

pdfОтносно искане за удължаване на срока - 10.02.2014187.24 KB

pdfРазяснения по процедурата от 10.02.2014966.77 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/02/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/02/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/02/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация