Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал

Понеделник, 08 Юли 2013 13:58

Печат


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал"


pdfПокана122.39 KB  

zipОбразци на документи253.43 KB 

pdfПроект на договор144.51 KB


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 16/07/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/07/2013
Час: 15:00