Извършване на одит на проект „Античното наследство на Тракия"

Вторник, 13 Май 2014 14:27

Печат

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Извършване на одит на проект „Античното наследство на Тракия""
pdfДокументация за участие2.41 MB

zipОбразци на документи5.12 MB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 03/06/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 10/06/2014
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/06/2014
Час: 15:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация