Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Архив

Обществени поръчки

Филтър по заглавие 

21 Извършване на строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I- 253, кв.15, гр. Стара Загора" Петък, 16 Май 2014
22 Изготвяне на проект за музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция Сряда, 14 Май 2014
23 Извършване на одит на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Вторник, 13 Май 2014
24 Извършване на одит на проект „Античното наследство на Тракия" Вторник, 13 Май 2014
25 Извършване на ремонт на съществуващи обекти: Детска градина № 29 „Славейче" и Детска градина № 66 „Детски рай", гр. Стара Загора Вторник, 13 Май 2014
26 Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" Вторник, 13 Май 2014
27 Доставка на машини за косене и рязане за нуждите на Община Стара Загора Петък, 09 Май 2014
28 Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“ Сряда, 07 Май 2014
29 Отваряне на Ценовите оферти за обществена поръчка „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора" Сряда, 30 Април 2014
30 Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр. Стара Загора Сряда, 30 Април 2014
31 Избор на изпълнител за застраховане на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора Вторник, 22 Април 2014
32 Избор на изпълнител за строителство на обект: Детска ясла № 2 – преустройство и пристройка на съществуваща сграда – бивш ЦУТНТ,ограда и подпорна стена, в кв.87, УПИ III3156-Стара Загора Вторник, 22 Април 2014
33 Изготвяне на технически проекти с цел кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. за нуждите на Община Стара Загора Вторник, 15 Април 2014
34 Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора” Петък, 11 Април 2014
35 Народно читалище "Климент Охридски - 1858 г.", гр. Стара Загора Вторник, 08 Април 2014
36 Обява за организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица Четвъртък, 03 Април 2014
37 Изготвяне на технически проект за преустройство на съществуваща жилищна сграда в офис сграда Сряда, 19 Март 2014
38 Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Деинституционализация на деца в риск, посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора" Сряда, 05 Март 2014
39 Охрана на обекти общинска собственост Петък, 28 Февруари 2014
40 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора Четвъртък, 27 Февруари 2014

Страница 2 от 9