Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Архив

Обществени поръчки

Филтър по заглавие 

111 Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Петък, 17 Май 2013
112 Изграждане на отливен канал за дъждопреливник № 1, кв. Зора, гр. Стара Загора Петък, 17 Май 2013
113 Извършване на строително монтажни работи за изграждане на обект „Детска градина и ажурна ограда" в УПИ ІІІ 219 за детска градина, кв. 45, гр. Стара Загора Петък, 17 Май 2013
114 Извършване на ремонт на съществуващ обект: Детска ясла № 3 „Маргаритка", УПИ I-дет. заведение-4956, кв. 442, гр. Стара Загора Петък, 17 Май 2013
115 Избор на изпълнител за информация и публичност по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" Петък, 10 Май 2013
116 Доставка на компютърна техника Четвъртък, 09 Май 2013
117 Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" Вторник, 30 Април 2013
118 Доставка на работно облекло, обувки и шапки за нуждите на Община Стара Загора Четвъртък, 25 Април 2013
119 Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" Четвъртък, 25 Април 2013
120 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Сряда, 24 Април 2013
121 Доставка на оборудване по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" Сряда, 24 Април 2013
122 Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" Сряда, 17 Април 2013
123 Изготвяне на концесионни анализи за предоставяне на концесия върху обект - публична общинска собственост Сряда, 17 Април 2013
124 Доставка на бетонни блокчета, бетонни тухли, бетонни плочи, пътни и градински бордюри и градински бетонов елемент тип „стъпало" Понеделник, 15 Април 2013
125 Център за временно настаняване - преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, от кв. 524, гр. Стара Загора Понеделник, 15 Април 2013
126 Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2013 - 2015 г. Понеделник, 15 Април 2013
127 Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Четвъртък, 04 Април 2013
128 Паркоустрояване и благоустрояване на градина при църква „Св.Николай"- гр.Стара Загора Сряда, 03 Април 2013
129 Покана за участие в открита процедура с предмет „Подобряване на енергийния баланс на общински обществени сгради чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност от страната на електропотреблението" Петък, 29 Март 2013
130 Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране Четвъртък, 28 Март 2013

Страница 6 от 9