Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948,26 кв.м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора"

Вторник, 10 Юни 2014 14:43

Печат

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948,26 кв.м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора""
pdfДокументация за участие4.06 MB

zipОбразци на документи917.75 KB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB   

pdfРешение за промяна от 23.06.20141.31 MB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 01/07/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/07/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/07/2014
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация