Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Филтър по заглавие 

91 Извършване на строително монтажни работи на обект: „Зала за занимания към ЦДГ №23-пристройка на осн.чл.134, ал.6 от ЗУТ имот №502.5678, УПИ IV за детска градина", гр.Стара Загора Сряда, 24 Юли 2013
92 Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" Сряда, 24 Юли 2013
93 Изготвяне на договор за обществен превоз на пътници между “Тролейбусни превози„ ЕООД - вътрешния оператор и Община Стара Загора, в съответствие Регламент (ЕК) 1370/2007 Вторник, 23 Юли 2013
94 Доставка и монтаж на детски съоръжения на територията на гр. Стара Загора Петък, 19 Юли 2013
95 Ремонт на народно читалище, с. Дълбоки, община Стара Загора Вторник, 16 Юли 2013
96 Доставка на работно облекло, шапки и обувки за нуждите на Социални домове, Детски ясли, Детска кухня, ОДЗ и Училищно и детско здравеопазване при Община Стара Загора Понеделник, 15 Юли 2013
97 Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища от селата в Община Стара Загора до гр. Стара Загора и обратно за учебната 2013 /2014г Понеделник, 15 Юли 2013
98 Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал Понеделник, 08 Юли 2013
99 Абонаментно поддържане на светофарни уредби на територията на гр. Стара Загора Понеделник, 08 Юли 2013
100 Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения Петък, 28 Юни 2013
101 Охрана на приблизително 3618 дка земи и гори общинска собственост Сряда, 26 Юни 2013
102 Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора Сряда, 26 Юни 2013
103 Избор на изпълнител за публичност на проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет", Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г" Петък, 21 Юни 2013
104 Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12 -22-146/22.05.2013г. по проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007- 2013г” Четвъртък, 20 Юни 2013
105 Изграждане на рампа в урегулиран поземлен имот № III6136 НОИ и паркинги от кв. 1а по плана на гр. Стара Загора с административен адрес бул. „Руски" №44 Четвъртък, 13 Юни 2013
106 Извършване на ремонт на съществуващ обект: Детска градина №35, УПИ I д. гр.,кв. 246, гр. Стара Загора Петък, 07 Юни 2013
107 Извършване на основен ремонт на съществуващ корпус на обект: Детска градина №11, УПИ IV 5174,кв. 461а, гр. Стара Загора Вторник, 04 Юни 2013
108 Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция "Стара Загора", къмпинг „Каваците", гр. Созопол и почивна база "Паниците", гр. Калофер Четвъртък, 30 Май 2013
109 Извършване на основен ремонт на съществуващ обект: Детска градина №68 „Патиланско царство", УПИ I-дет. заведение-5089, кв. 442 в, гр. Стара Загора Четвъртък, 30 Май 2013
110 Доставка на оборудване - офис техника по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" Четвъртък, 30 Май 2013
111 Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Петък, 17 Май 2013
112 Изграждане на отливен канал за дъждопреливник № 1, кв. Зора, гр. Стара Загора Петък, 17 Май 2013
113 Извършване на строително монтажни работи за изграждане на обект „Детска градина и ажурна ограда" в УПИ ІІІ 219 за детска градина, кв. 45, гр. Стара Загора Петък, 17 Май 2013
114 Извършване на ремонт на съществуващ обект: Детска ясла № 3 „Маргаритка", УПИ I-дет. заведение-4956, кв. 442, гр. Стара Загора Петък, 17 Май 2013
115 Избор на изпълнител за информация и публичност по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" Петък, 10 Май 2013
116 Доставка на компютърна техника Четвъртък, 09 Май 2013
117 Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" Вторник, 30 Април 2013
118 Доставка на работно облекло, обувки и шапки за нуждите на Община Стара Загора Четвъртък, 25 Април 2013
119 Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" Четвъртък, 25 Април 2013
120 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Сряда, 24 Април 2013

Страница 4 от 6