Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Архив

Обществени поръчки

Филтър по заглавие 

81 Изготвяне на инвестиционни проекти и строителни работи по градска пътна мрежа гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" Понеделник, 26 Август 2013
82 Изготвяне на проект за преустройство на клуб в партерен етаж на съществуваща жилищна сграда в музей „Литературна Стара Загора" и изграждане на постоянна експозиция Сряда, 07 Август 2013
83 Изготвяне на анализ на съществуващото състояние и основни направления за развитие на сектора в който оперира общинско предприятие „Тролейбусни превози" ЕООД Вторник, 06 Август 2013
84 Извършване на строително монтажни работи на обект: Покрив "Детска кухня", гр. Стара Загора Вторник, 06 Август 2013
85 Доставка на антипаркинг колчета Четвъртък, 01 Август 2013
86 Доставка на интернет свързаност за Община Стара Загора Четвъртък, 01 Август 2013
87 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора Сряда, 31 Юли 2013
88 Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., включително събиране и изнасяне на изсечения материал Сряда, 31 Юли 2013
89 Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти (трети) клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2013 - 2015 год. Петък, 26 Юли 2013
90 Извършване на ремонт на съществуващ корпус на обект: Детска ясла № 12 „Боровец", УПИ XXIII – детско заведение, кв. 259, гр. Стара Загора Петък, 26 Юли 2013
91 Извършване на строително монтажни работи на обект: „Зала за занимания към ЦДГ №23-пристройка на осн.чл.134, ал.6 от ЗУТ имот №502.5678, УПИ IV за детска градина", гр.Стара Загора Сряда, 24 Юли 2013
92 Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" Сряда, 24 Юли 2013
93 Изготвяне на договор за обществен превоз на пътници между “Тролейбусни превози„ ЕООД - вътрешния оператор и Община Стара Загора, в съответствие Регламент (ЕК) 1370/2007 Вторник, 23 Юли 2013
94 Доставка и монтаж на детски съоръжения на територията на гр. Стара Загора Петък, 19 Юли 2013
95 Ремонт на народно читалище, с. Дълбоки, община Стара Загора Вторник, 16 Юли 2013
96 Доставка на работно облекло, шапки и обувки за нуждите на Социални домове, Детски ясли, Детска кухня, ОДЗ и Училищно и детско здравеопазване при Община Стара Загора Понеделник, 15 Юли 2013
97 Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища от селата в Община Стара Загора до гр. Стара Загора и обратно за учебната 2013 /2014г Понеделник, 15 Юли 2013
98 Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал Понеделник, 08 Юли 2013
99 Абонаментно поддържане на светофарни уредби на територията на гр. Стара Загора Понеделник, 08 Юли 2013
100 Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения Петък, 28 Юни 2013

Страница 5 от 9