Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Филтър по заглавие 

151 Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор на всички видове СМР по проект Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция Вторник, 22 Януари 2013
152 Техническа помощ за управление на проект „Интегриран воден проект на Стара Загора" Вторник, 22 Януари 2013
153 Избор на изпълнител за публичност на проект Античното наследство на Тракия и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти по проекта Сряда, 16 Януари 2013
154 Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на фискални устройства за автомати за платено паркиране, намиращи се на територията на град Стара Загора Понеделник, 14 Януари 2013
155 Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект Модернизиране на отделение по лъчелечение към Комплексен онгологичен център – Стара Загора ЕООД Петък, 28 Декември 2012
156 Избор на изпълнител с предмет: Публичност на проект Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция и реклама и маркетинг на създадената туристическа атракция Четвъртък, 27 Декември 2012
157 Изготвяне на технически инвестиционни проекти, изпълнение на СМР, доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел за обекти: Детски площадки в междублокови пространства на територията на гр. Стара Загора Четвъртък, 20 Декември 2012
158 Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ I училище в квартал 36 по плана на гр. Стара Загора Събота, 15 Декември 2012
159 Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за данъци за 2013 Четвъртък, 06 Декември 2012
160 Доставка и внедряване на програмен продукт за нуждите на детски градини и детски ясли – Стара Загора Четвъртък, 06 Декември 2012
161 Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и контрол по време на строителството на обекти по Интегриран воден проект за Стара Загора Петък, 30 Ноември 2012
162 Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора Вторник, 27 Ноември 2012
163 Строително монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора Вторник, 27 Ноември 2012
164 Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ по Интегриран воден проект за Стара Загора Понеделник, 19 Ноември 2012
165 Избор на изпълнител за Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ-Стара Загора Понеделник, 19 Ноември 2012

Страница 6 от 6