Упражняване на строителен надзор по „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948, 26 кв. м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора""

Четвъртък, 26 Юни 2014 14:32

Печат

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на строителен надзор по „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948, 26 кв. м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора""
pdfДокументация за участие3.43 MB

zipОбразци на документи2.14 MB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB   

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 17/07/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/07/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/07/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация