Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Архив Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."


pdfРешение -1.29 MB  

pdfОбявление308.21 KB  

pdfДокументация за участие1.45 MB       

docОбразци на документи988.00 KB      

docЗаявление за закупуване на документация28.50 KB

Документацията за участие може да се получи в деловодството на Община Стара Загора, гише № 5, на адрес: гр. Стара Загора - 6000, бул. „Цар Симеон Велики" № 107, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Документацията за участие може да бъде изпратена по пощата за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие.

Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по следната бюджетна сметка на община Стара Загора:

IBAN: BG77BPBI79358475755544 BIC: BPBIBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ЮРОБАНК България АД или на касата на община Стара Загора на адрес гр. Стара Загора - 6000, бул. „Цар Симеон Велики" № 107

 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 15/05/2013
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/05/2013
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/05/2013
Час: 11:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора