Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

Печат

 

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост
1 Учредяване право на строеж pdfрегистър139.23 KB        
2 Учредяване право на пристрояване или надстрояване pdfрегистър156.77 KB  
3 Учредяване право на ползване pdfрегистър112.42 KB  
4 Продажба на жилища pdfрегистър101.23 KB  
5
Продажба при учредено право на строеж
pdfрегистър109.3 KB  
6 Продажба чрез търг или конкурс pdfрегистър251.58 KB  
7 Прекратяване на съсобственост pdfрегистър272.24 KB      
8 Делби pdfрегистър103.06 KB     
9 Дарения pdfрегистър89.69 KB   
10 Замени pdfрегистър89.31 KB