Жилищно настаняване

Печат

 

Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2015 година - утвърден
pdfГодишен списък1.55 MB31/03/2015, 14:33