Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора

ПечатПравилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора - изм. с Решение № 1081 от 30.01.2014 г.
pdfПравилник259.35 KB