Публичен регистър по чл. 27, ал. 5 от ЗПУГДВМС

Печат


Вносител
 Дата на внасяне 
на предложението 
Въпрос  Процедура   Резултат 
11 Общински съветници 
от ОбС Стара Загора
14.03.2013
Да бъде ли закрит военно-изпитателния 
полигон край "Змейово"?