Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Филтър по заглавие 

1 Промяна на часа за отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет "Упражняване на строителен надзор на строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а" Четвъртък, 21 Август 2014
2 Отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка "Упражняване на строителен надзор на строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а" Вторник, 19 Август 2014
3 Отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка „Извършване на одит на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора" Понеделник, 14 Юли 2014
4 Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища по селата в Община Стара Загора и до гр. Стара Загора за учебната 2014/2015 г. Понеделник, 30 Юни 2014
5 Разработване на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на Стратегическата шумова карта Понеделник, 30 Юни 2014
6 Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за община Стара Загора Понеделник, 30 Юни 2014
7 Дейности по информация и публичност, изготвяне и доставка на рекламни материали по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора“ Понеделник, 30 Юни 2014
8 Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на общинска администрация Стара Загора Четвъртък, 26 Юни 2014
9 Упражняване на строителен надзор по „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948, 26 кв. м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора"" Четвъртък, 26 Юни 2014
10 Oсигуряване на транспортна услуга по проект „Изграждане на Областен информационен център Стара Загора" Сряда, 25 Юни 2014
11 Изсичане на храсти и млада гора пречещи на безопасността на движение по общински пътища, при дебелина на дървета до 10 см., вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал Понеделник, 23 Юни 2014
12 Избор на изпълнител за изготвяне на заявление за издаване на Комплексно разрешително съгласно чл.117, ал.1 от ЗООС за обект: „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора" Понеделник, 23 Юни 2014
13 Изготвяне проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Улици в кв. „Самара" 3 - гр. Стара Загора Четвъртък, 19 Юни 2014
14 Избор на изпълнител за Инженеринг – Изготвяне на работен проект и строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, южно от бул."Цар Симеон Велики" и западно от ул."Одринска епопея Понеделник, 16 Юни 2014
15 Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948,26 кв.м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" Вторник, 10 Юни 2014
16 Извършване на геодезическо заснемане за издаване на удостоверение от службата по ГКК по чл. 52 от ЗКИР на обекти във връзка с изпълнението на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Вторник, 10 Юни 2014
17 Извършване на одит на проект Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора Вторник, 10 Юни 2014
18 Избор на изпълнител за “Упражняване на независим строителен надзор по изпълнението на ремонта и рехабилитация на въздушно контактна мрежа (ВКМ) и токоизправителни станции (ТИС) на тролейбусна мрежа” Вторник, 10 Юни 2014
19 Извършване на строително монтажни работи по проект: „Транспортно – логистичен център към Община Стара Загора – преустройство на заведение за бързо обслужване /Бистро/ УПИ II 3560, кв. 1004, гр.Стара Загора" Сряда, 04 Юни 2014
20 Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция "Стара Загора", къмпинг „Каваците", гр. Созопол Петък, 23 Май 2014
21 Извършване на строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I- 253, кв.15, гр. Стара Загора" Петък, 16 Май 2014
22 Изготвяне на проект за музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция Сряда, 14 Май 2014
23 Извършване на одит на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Вторник, 13 Май 2014
24 Извършване на одит на проект „Античното наследство на Тракия" Вторник, 13 Май 2014
25 Извършване на ремонт на съществуващи обекти: Детска градина № 29 „Славейче" и Детска градина № 66 „Детски рай", гр. Стара Загора Вторник, 13 Май 2014
26 Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" Вторник, 13 Май 2014
27 Доставка на машини за косене и рязане за нуждите на Община Стара Загора Петък, 09 Май 2014
28 Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“ Сряда, 07 Май 2014
29 Отваряне на Ценовите оферти за обществена поръчка „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора" Сряда, 30 Април 2014
30 Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр. Стара Загора Сряда, 30 Април 2014

Страница 1 от 6