Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 07.08.2015

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 07.08.2015

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Увеличаване на инсталираният капацитет на мощностите в Комплексно разрешително №468-НО/2013 год. и изграждане на аспирационна система към пречиствателна станция за отпадъчни води " , с възложител „Загорка" АД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух" №41;
Лице за контакти – инж. Кольо Димчев, тел.: 0898/776759
Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 07.08.2015 г. до 20.08.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.