Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 08.07.2015

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 08.07.2015

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за съхранение и изпаряване на течен СО2 до техническото помещение към оранжерия за производство на био зеленчуци, находяща се в УПИ ХIII 5707, кв. 12 „Индустриален" по плана на гр. Стара Загора" , с възложител „Загора био" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий" № 23;
Лице за контакти – Ирина Динева

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 08.07.2015 г. до 21.07.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.