Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.02.2015

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.02.2015

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Обява

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на собствен автоизточник – експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК/ за водоснабдяване на автомивка" в ПИ с идентификатор 68850.522.410 в гр. Стара Загора с възложител „Дикар" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев" № 70, ап.3; лице за контакти – Милен Караславов - тел. 0889 43 09 80.
Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 16.02.2015 г. до 01.03.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.