Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 17.04.2015

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 17.04.2015

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Обява

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Птицеферма за отглеждане на 20 000 бройлери", с възложител Борислав Руменов Кехайов, с адрес за кореспонденция: ул. „Славянска" № 4, с. Гита, Община Чирпан.
Лице за контакти – Борислав Кехайов

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 17.04.2015 г. до 30.04.2015 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.