Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 20.03.2015

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 20.03.2015

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Обява

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Пристройка на стационарен блок и дигитален линеен ускорител към Многопрофилна болница за активно лечение в имот с идентификатор 68850.522.9938 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „МБАЛ – Медицински комплекс „Св. Иван Рилски" ЕООД, клон Стара Загора" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев" № 1; лице за контакти – инж. Цоко Добрев - тел. 0887 75 57 15.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 21.03.2015 г. до 03.04.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.