Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.04.2015

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.04.2015

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „ПУП – План за застрояване на УПИ ІІ-9954, кв. 17 „Индустриален" с идентификатор 68850.522.9954 за Когенерация на растителна субстанция – рапицово масло, с мощност 1360 kW" , с възложител „Сити бетон" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет.1, ап.1;
Лице за контакти – арх. Владимир Георгиев - тел. 0898 75 60 33

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 24.04.2015 г. до 07.05.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.