Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.07.2015

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.07.2015

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изпълнение на водовземане от подземни води чрез изграждане на четири нови тръбни кладенеца за водоснабдяване на Животновъдна ферма – Стара Загора в имот № 000373 от землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора, област Стара Загора, в процес на проектиране и строителство" , с възложител „Лора - 2004" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, кв. „Индустриален", Птицекланица „Градус";
Лице за контакти – инж. Бистра Митева – еколог, тел.: 042/617 130

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 28.07.2015 г. до 10.08.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.