Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.07.2015 - 2

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.07.2015 - 2

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изпълнение на водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец за водоснабдяване на Животновъдна ферма – Стара Загора в имот № 000373 от землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора, област Стара Загора, в процес на проектиране и строителство" , с възложител „Фармпро" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, кв. „Индустриален", Птицекланица „Градус";
Лице за контакти – инж. Бистра Митева – еколог, тел.: 042/617 130

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 28.07.2015 г. до 10.08.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.