Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Издадена заповед № ДС-ЗД-3 от 08.01.2015 г. на Областен управител на област Стара Загора

Издадена заповед № ДС-ЗД-3 от 08.01.2015 г. на Областен управител на област Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Стара Загора прави следното съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-3 от 08.01.2015 г. на Областен управител на област Стара Загора, с която се разрешава на Министерство на отбраната, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 3, представлявано от Николай Нанков Ненчев– Министър на отбраната да възложи изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на „Оптична кабелна линия 1151 – 1151 – 113/ТШ2", находяща се в неурбанизираните територии на община Стара Загора – землище с. Змейово и община Мъглиж – землище с. Ягода, област Стара Загора.

Съгласно чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ заповедта на Областният управител е публикувана на интернет страницата на Община Стара Загора.

pdfЗаповед1.32 MB