Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Предложение за замяна на имот - 101 кв.м. от УПИ І13206,КОО, кв.327-Казански, град Стара Загора

Предложение за замяна на имот - 101 кв.м. от УПИ І13206,КОО, кв.327-Казански, град Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на:

101/1 277 кв.м. ид. ч. от УПИ І 13206,КОО в кв. 327 – Казански по ПУП на град Стара Загора
(Поземлен имот с идентификатор 68850.509.1333 съгл. кад. карта и кад. регистри), собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА.
Обща площ на УПИ І13206 (ПИ № 68850.509.1333) - 1 277 кв.м със
Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.509.7132, гр. Стара Загора
с проектна площ 134 кв. м, попадащ в улична регулация, собственост на „БИЛДКОМ" ООД.

За допълнителна информация: тел. (042) 614 681.