Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Предложение за замяна на имот - 3 кв.м. от УПИ V3387, кв.1005, гр.Стара Загора

Предложение за замяна на имот - 3 кв.м. от УПИ V3387, кв.1005, гр.Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на:

3/404 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V3387 в кв. 1005 по ПУП на гр. Стара Загора
(Поземлен имот с идентификатор 68850.503.387 съгл. кад. карта и кад. регистри), собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА.
Обща площ на УПИ V3387 (ПИ № 68850.503.387) - 404 кв. м

със

Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.503.1049, гр. Стара Загора с проектна площ 1 кв. м,
попадащ в улична регулация, собственост на „ЕФИР" ЕООД, Галя Христова Величкова и Петър Стефанов Величков и
Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.503.1048, гр. Стара Загора с проектна площ 1 кв. м,
попадащ в улична регулация, собственост на „ЕФИР" ЕООД, Галя Христова Величкова и Петър Стефанов Величков.

За допълнителна информация: тел. (042) 614 681.