Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Предложение за замяна на имот - 32 кв.м. от УПИ ІІІ173 в кв. 21 по ПУП на с. Пряпорец

Предложение за замяна на имот - 32 кв.м. от УПИ ІІІ173 в кв. 21 по ПУП на с. Пряпорец

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4
от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА:

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА:

32/1148 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ173 в кв. 21 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА. Обща площ на УПИ ІІІ173 – 1148 кв. м със


7 кв. м от Поземлен имот №173, кв.21 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора, собственост на Драгомир Ненов Драгнев, попадащ в уличната регулация на улица с о.т. 60-69.

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681