Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Предложение за замяна на имот - 4 кв.м. от УПИ VІІІ470 в кв. 16 по ПУП на с. Богомилово

Предложение за замяна на имот - 4 кв.м. от УПИ VІІІ470 в кв. 16 по ПУП на с. Богомилово

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА:

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА:

4/827 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ470 в кв. 16 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА. Обща площ на УПИ VІІІ470 – 827 кв. м със

4 кв. м от Поземлен имот № 470 в кв. 16 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, собственост на Николай Стоянов Матев, попадащ в уличната регулация на улица с о. т. 87-86.

За допълнителна информация: тел. (042) 614 681