Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Решение № 1598 от 27.11.2014 - план за регулация

Решение № 1598 от 27.11.2014 - план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и решение № 1598 по точка № 39 от протокол № 38 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.11.2014 г. се разрешава изработване на проект за промяна на плана за регулация на с. Хрищени, Община Стара Загора, одобрен с решение №128 от 03.06.2004г на Общински съвет Стара Загора частта му за улица с осови точки 19-22-159; УПИ XII469, УПИ V451, УПИ XI457 в кв. 17; УПИ I467, УПИ ІІ468, УПИ ІІI458 и УПИ ІV9509 в кв. 16 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.