Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Решение № 1630 от 18.12.2014 - план за регулация

Решение № 1630 от 18.12.2014 - план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и решение № 1630 по точка № 28 от протокол № 39 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 18.12.2014 г. се разрешава изработване на проект за промяна на плана за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2931/04.11.1989 г в частта му за улица с осови точки 4483 – 4482– 4481– 4480 – 4479 – 4478 – 4477– 4476 – 4474 – 4473– 4472 – 4471, УПИ ХХХVІ-жил. строителство, КОО и подземни гаражи и УПИ ХХХV- озеленяване парк "Борова гора" в кв. 252 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 519.