Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления

Обявления

121 Уведомление за принудително отчуждаване на реални части от поземлени имоти № 501.9, 501.888, 501.408 и 501.802, с.Богомилово Сряда, 15 Юли 2015
122 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 08.07.2015 Сряда, 08 Юли 2015
123 Заповед № 19-13-97 от 03.07.2015 - план за регулация Вторник, 07 Юли 2015
124 Заповед № 19-13-96 от 03.07.2015 - план за регулация Вторник, 07 Юли 2015
125 Заповед № 19-13-94 от 01.07.2015 - план за регулация Четвъртък, 02 Юли 2015
126 Заповед № 19-13-93 от 01.07.2015 - план за регулация Сряда, 01 Юли 2015
127 Списък на свободните имоти с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за предоставяне под наем чрез търг за стопанската 2015-2016 г. в Община Стара Загора Сряда, 01 Юли 2015
128 Заповед № 19-13-92 от 23.06.2015 - план за регулация Вторник, 23 Юни 2015
129 Заповед № 19-13-91 от 23.06.2015 - план за регулация Вторник, 23 Юни 2015
130 Предложение за замяна на имот - 3 кв.м. от УПИ V3387, кв.1005, гр.Стара Загора Вторник, 23 Юни 2015
131 Заповед № 19-13-90 от 19.06.2015 - план за регулация Вторник, 23 Юни 2015
132 Уведомление за предстояща процедура по принудително отчуждаване на Поземлен имот № 15, кв. 6 по плана за регулация на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора Вторник, 16 Юни 2015
133 Заповед № 19-13-88 от 05.06.2015 - план за регулация Петък, 12 Юни 2015
134 Заповед № 19-13-86 от 05.06.2015 - план за регулация Петък, 12 Юни 2015
135 Заповед № 19-13-85 от 05.06.2015 - план за регулация Петък, 12 Юни 2015
136 Заповед № 19-13-81 от 03.06.2015 - план за регулация Петък, 05 Юни 2015
137 Заповед № 19-13-79 от 02.06.2015 - план за регулация Вторник, 02 Юни 2015
138 Заповед № 19-13-75 от 25.05.2015 - план за регулация Вторник, 26 Май 2015
139 Заповед № 19-13-74 от 20.05.2015 - план за регулация Понеделник, 25 Май 2015
140 Заповед № 19-13-73 от 20.05.2015 - план за регулация Понеделник, 25 Май 2015
141 Заповед № 19-13-72 от 20.05.2015 - план за регулация Понеделник, 25 Май 2015
142 Прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора за 2015 г. Сряда, 20 Май 2015
143 Заповед № 19-13-71 от 14.05.2015 - План за регулация Петък, 15 Май 2015
144 Заповед № 19-13-70 от 12.05.2015 - план за регулация Вторник, 12 Май 2015
145 Заповед № 19-13-67 от 07.05.2015 - план за регулация Петък, 08 Май 2015
146 Заповед № 19-13-66 от 07.05.2015 - план за регулация Петък, 08 Май 2015
147 Заповед № 19-13-65 от 07.05.2015 - план за регулация Петък, 08 Май 2015
148 Съобщение за провеждане на пролетно почистване на територията на община Стара Загора Вторник, 05 Май 2015
149 Обществено обсъждане на план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на стратегическата шумова карта Вторник, 05 Май 2015
150 Заповеди във връзка с правното основание за ползване на пътища, общинска собственост в землищата на община Стара Загора Вторник, 28 Април 2015

Страница 5 от 7