Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Заповед № 19-13-1 от 04.01.2016 - план за регулация

Заповед № 19-13-1 от 04.01.2016 - план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–1 от 04.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен имот № 68850.258.458 местност „Съборената кюприя", с трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – Ниско застрояване (до 10м), землище на гр. Стара Загора. Поземлен имот № 68850.258.458 се разделя на два проектни имота - № 68850.258.602 и № 68850.258.603. Като за имот с нов идентификатор № 68850.258.603 се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ I - 603 в кадастрален район 258, местност „Съборената кюприя", землище на гр. Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улица с ширина 6м, обособена от: имот № 68850.313.591 с НТП – път IVклас, общинска публична собственост и имот с нов идентификатор № 68850.258.602 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 516.