Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Заповед № 19-13-116 от 06.08.2015- план за регулация

Заповед № 19-13-116 от 06.08.2015- план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–116 от 06.08.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имот № 099044 по КВС на землище на с. Малка Верея, община Стара Загора с НТП – индивидуално застрояване. Като за имота се отреди урегулиран поземлен имот УПИ I - 44 в масив 99, землище на с. Малка Верея, община Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улица с о.т 2 – о.т. 3 – о.т.4 по план за регулация на Тракийски университет, одобрен с решение № 601/06.04.2006г. на Общински съвет Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.