Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Заповед № 19-13-119 от 11.08.2015 - план за регулация

Заповед № 19-13-119 от 11.08.2015 - план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-119 от 11.08.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с решение №357/26.07.2012г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за УПИ ІІ-14901, УПИ ІІІ-14901, УПИ VІІІ-за озеленяване и паркинг, УПИ І - Компл. жил.строителство в кв.2515, и улица о.т.1351 – о.т.4503 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 519.