Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Заповед № 19-13-166 от 10.11.2015 - план за регулация

Заповед № 19-13-166 от 10.11.2015 - план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–166 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имот с идентификатор № 68850.259.211, местност "Съборената кюприя", гр. Стара Загора по КККР, одобрена със заповед № 18-1676/27.02.2015г. на началник СГКК Стара Загора, който предвижда образуване на УПИ І – 9523, който се отрежда за част от имот № 68850.259.211 с проектен идентификатор № 68850.256.9523, достъпа до който се осигурява от улица с ширина 6м, обособена от останалата част от ПИ № 68850.259.211 с проектен идентификатор № 68850.256.9524 и второстепенна улица с идентификатор № 68850.256.9514 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.