Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Заповед № 19-13-179 от 08.12.2015 - план за регулация

Заповед № 19-13-179 от 08.12.2015 - план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–179 от 08.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен имот № 68850.48.36 местност „Каймака", с трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – За база за селскостопанска техника, землище на гр. Стара Загора. Поземлен имот № 68850.48.36 се разделя на два проектни имота - № 68850.48.970 и № 68850.48.971. Като за имот с нов идентификатор № 68850.48.970 се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ I - 970 в кадастрален район 48, местност „Каймака", землище на гр. Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улици, обособени от:
- имот № 68850.56.30 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път, общинска публична собственост и имот № 68850.56.876 с НПТ – за път от републиканска пътна мрежа
- проектен имот с нов идентификатор № 68850.48.971; имот № 68850.48.840 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път, общинска публична собственост и имот № 68850.56.876 с НПТ – за второстепенна улица, публична общинска собственост /попадащи в продължение на ул."Августа Траяна"- изток с одобрен парцеларен план/
(съгласно представената скица – предложение и техническо задание).
(съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 516.