Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Заповед № 19-13-181 от 08.12.2015 - план за регулация

Заповед № 19-13-181 от 08.12.2015 - план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–181 от 08.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имоти № 017100, № 017099, № 017098 и № 0170101, всички с НТП – индивидуално застрояване, по картата на възстановената собственост на землище на с. Ново село, община Стара Загора. Като за имоти № 017100, № 017099, № 017098 се отреждат урегулирани поземлени имоти: УПИ I – 98, УПИ ІI – 99 и УПИ IІІ - 100 в масив 17, местност „Стамболов хан", землище на с. Ново село, община Стара Загора, достъпа до който ще се осигурява от улица – тупик 157в – о.т.157г – о.т.157д, обособена от имот № 017101, собственост на заявителите – продължение на улица – тупик с о.т. 157 – о.т.157б по регулационния план на с. Ново село, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.