Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Заповед № 19-13-27 от 19.02.2015 - план за застрояване

Заповед № 19-13-27 от 19.02.2015 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 135, ал. 3, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-26 от 26.01.2015 год., Община Стара Загора разрешава „MИЛЕВ" ЕООД и „СЕРДИКА - СТАРА ЗАГОРА" ООД да възложат изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на Плана за застрояване за УПИ XXVI 5448; УПИ XXVII 5449; УПИ XLVIII 5577 и УПИ I 5205 от кв. 4 - "Индустриален", по плана на гр. Стара Загора, в следния обхват:

С проекта за изменение на Плана за застрояване да се промени начина на застрояване: свързано основно между УПИ XXVI 5448 и УПИ I 5205 и свързано допълващо - между УПИ XXVI 5448; УПИ XXVII 5449 и УПИ XLVIII 5577, като се запазват отредените чисто производствена устройствена зона Пч и средно застрояване, съгласно приложени задание и скица с предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.