Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Заповед № 19-13-4 от 09.01.2015 - план за регулация

Заповед № 19-13-4 от 09.01.2015 - план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-4 от 09.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлени имоти с идентификатори: №№ 68850.131.36, 68850.131.37, 68850.131.38, 68850.131.39, 68850.131.40, 68850.131.41, 68850.131.42, 68850.131.43, 68850.131.44, 68850.131.45 и 68850.131.46 по кадастралната карта на гр. Стара Загора. Като за имотите се отредят урегулирани поземлени имоти : УПИ I-36, УПИ II-37, УПИ III-38, ІV-39, V-40, VІ-41, VІІ-42, VІІІ-43, ІХ-44 и Х-45 в кадастрален район 131, местност "Караиванов кладенец, в землището на гр. Стара Загора а от имот с идентификатор № 68850.131.46 се обособи алея, осигуряваща достъпа до урегулираните поземлени имоти (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 518.