Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Заповед № 19-25-24 от 03.11.2015 - корекция на Заповед № 19-13-145 - план за регулация

Заповед № 19-25-24 от 03.11.2015 - корекция на Заповед № 19-13-145 - план за регулация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 135, ал.3 от ЗУТ, със заповед № 19-25-24 от 03.11.2015г. се видоизменя Заповед № 19-13-145 от 12.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация в следния обхват:
План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1376/ 13.04.1988г. в частта му за УПИ XV- 4922 и УПИ VI - 4923 в кв.450 и улица о.т. 4089 – о.т. 4090 съгласно представената скица – предложение и техническо задание), поради допусната фактическа грешка, който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет.5, стая 516.