Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Структура и състав Постоянни комисии

Постоянни комисии

1 Постоянна комисия по законност и обществен ред Вторник, 01 Декември 2015
2 Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика Вторник, 01 Декември 2015
3 Постоянна комисия по финанси и бюджет Вторник, 01 Декември 2015
4 Постоянна комисия по социална политика Вторник, 01 Декември 2015
5 Постоянна комисия по териториално, селищно развитие и транспорт Вторник, 01 Декември 2015
6 Постоянна комисия по култура, туризъм и веризповедания Вторник, 01 Декември 2015
7 Постоянна комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда Вторник, 01 Декември 2015
8 Постоянна комисия по образование, наука и защита правата на децата Вторник, 01 Декември 2015
9 Постоянна комисия по здравеопазване Вторник, 01 Декември 2015
10 Постоянна комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция Вторник, 01 Декември 2015
11 Постоянна комисия по спорт и младежки дейности Вторник, 01 Декември 2015
12 Постоянна комисия за борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 25 от ЗПУКИ Вторник, 01 Декември 2015