Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Филтър по заглавие 

1 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции Вторник, 23 Февруари 2016
2 Представяне правото на ползване, внедряване, обучение, пускане в реална експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на единна, интегрирана информационна система за цялостно автоматизиране на работните процеси в Община Стара Загора Вторник, 23 Февруари 2016
3 Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции Понеделник, 22 Февруари 2016
4 Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора Петък, 12 Февруари 2016
5 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по три обособени позиции Сряда, 10 Февруари 2016
6 Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ст. Загора по обособени позиции Петък, 05 Февруари 2016
7 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по четири обособени позиции Петък, 05 Февруари 2016
8 Извършване на основен ремонт на обект ОУ "Бойчо Русев" с. Преславен, Община Стара Загора Четвъртък, 28 Януари 2016
9 Извършване на основен ремонт на обект ОУ "Христо Ботев" с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора Четвъртък, 28 Януари 2016
10 Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием" и „Сладко бебе" /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора за срок от 2 години Четвъртък, 14 Януари 2016
11 Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции Сряда, 13 Януари 2016
12 Избор на изпълнител за застраховане на физически лица членове в доброволно формирование в Община Стара Загора– Застраховка „Злополука" Вторник, 12 Януари 2016
13 Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора Вторник, 12 Януари 2016
14 Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за нуждите на Община Стара Загора за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора Петък, 08 Януари 2016
15 Доставка и монтаж на оборудване за детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги Вторник, 15 Декември 2015
16 Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление, изграждане на система за радио-командно управление с обратна връзка Вторник, 08 Декември 2015
17 Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен Петък, 20 Ноември 2015
18 Избор на изпълнител за охрана на имуществото на стопанисваните от община Стара Загора обекти, земи, гори и паркове общинска собственост Петък, 20 Ноември 2015
19 Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора Вторник, 17 Ноември 2015
20 Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект: "Основен ремонт на ЦДГ 10 „Светлина" , ул. „Проф. Митко Гогошев" №37, гр.Стара Загора Петък, 13 Ноември 2015
21 Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения Сряда, 11 Ноември 2015
22 Неотложно почистване на речното корито на р. Козаревска, с. Козаревец, Община Стара Загора Петък, 30 Октомври 2015
23 Строително-монтажни работи на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора Петък, 16 Октомври 2015
24 Упражняване на авторски надзор по част „Електрическа", част „Конструктивна" и част „Пожарна безопасност" при изпълнението на СМР на обект: Извършване на СМР по Проект: Реконструкция на кръстовище на ул. "Кап П. Войвода" и бул. "Цар С. Велики" Вторник, 13 Октомври 2015
25 Упражняване на авторски надзор при изграждане на инженерни съоръжения при корекция на съществуващ канал и на конструкция за кабели при изпълнение на СМР на обект: Извършване на СМР по Проект: Реконструкция на кръстовище- ул. К.П. Войвода и бул. Ц.С.Велики Вторник, 13 Октомври 2015
26 Упражняване на авторски надзор при изграждане на канализационна мрежа и корекция на дере по време на изпълнението на СМР на обект: "Извършване на СМР по Проект: Реконструкция на кръстовище на ул. Кап. П. Войвода и бул. "Цар. С. Велики" Вторник, 13 Октомври 2015
27 Упражняване на авторски надзор по част "Пътна" и част „Организация на движението" по време на изпълнението на СМР на обект: „Извършване на строително - монтажни работи по Проект: „Реконструкция на кръстовище на ул."Кап. П. Войвода" и бул."Цар С. Велики" Вторник, 13 Октомври 2015
28 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР в рамките на проект ЗДГС на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублково пространство м/у улици "Ген.Гурко", "Хр.Ботев", Л.Каравелов", "П.Славейков Сряда, 07 Октомври 2015
29 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" на обект Междублоково пространство зад комплекс „Орбита" Сряда, 07 Октомври 2015
30 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „ЗДГС за жителите на Стара Загора" на обект „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Благоустрояване и подобряване на физическата среда Сряда, 07 Октомври 2015

Страница 1 от 5