Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием" и „Сладко бебе" /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора за срок от 2 години

Печат

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Прием" и „Сладко бебе" /модул за наблюдение и контрол на детски ясли/ внедрени за нуждите на детски градини и детски ясли - Стара Загора за срок от 2 години"

 pdfРешение136.62 KB14/01/2016, 17:26
 
 
 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

pdfДоклад619.29 KB28/01/2016, 14:59 
 
 
РЕШЕНИЕ

pdfРешение № 10-00-127577.09 KB28/01/2016, 14:59
 
 
ДОГОВОР
pdfДоговор № 2412.17 MB28/01/2016, 14:59