Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения

Печат

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения"
 
По обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1 „МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"
Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ"
Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ"
Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ"
Обособена позиция №5 „ВАРИВА, МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ"
Обособена позиция №6 „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"
Обособена позиция №7 „ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ"
Обособена позиция №8 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"
Обособена позиция №9 „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ"
pdfДокументация за участие 1.71 MB11/11/2015, 17:06
zipОбразци на документи142.77 KB11/11/2015, 17:06
pdfСписък с обекти112.17 KB11/11/2015, 17:09
 
pdfРешение за промяна143.48 KB25/11/2015, 16:29
 
pdfРазяснения по процедурата96.14 KB03/12/2015, 11:20
 
pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти169.42 KB19/02/2016, 15:36
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/12/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/12/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/12/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1250.33 KB18/01/2016, 14:31

pdfДопълнение към протокол № 1159.35 KB29/01/2016, 15:28

pdfПротокол № 2249.79 KB02/03/2016, 12:06

pdfПротокол № 3218.68 KB02/03/2016, 12:06

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-334451.89 KB02/03/2016, 12:06

 

ДОГОВОРИ


Обособена позиция 1

pdfДоговор № 976287.47 KB25/05/2016, 11:58

pdfПриложение110.12 KB25/05/2016, 11:58

 

Обособена позиция 2

pdfДоговор № 977284.24 KB25/05/2016, 11:58

pdfПриложение2.32 MB25/05/2016, 11:58

 

Обособена позиция 3

pdfДоговор № 978286.44 KB25/05/2016, 11:58

pdfПриложение2.32 MB25/05/2016, 11:58

 

Обособена позиция 4

pdfДоговор № 979281.16 KB25/05/2016, 11:58

pdfПриложение2.33 MB25/05/2016, 11:58

 

Обособена позиция 5

pdfДоговор № 980318.44 KB25/05/2016, 11:58

pdfПриложение2.37 MB25/05/2016, 11:58

 

Обособена позиция 6

pdfДоговор № 896307.63 KB25/05/2016, 11:58

pdfПриложение857.67 KB25/05/2016, 11:58

 

Обособена позиция 7

pdfДоговор № 1040372.53 KB25/05/2016, 11:58

pdfПриложение1.38 MB25/05/2016, 11:58

 

Обособена позиция 9

pdfДоговор № 981294.52 KB25/05/2016, 11:58

pdfПриложение2.32 MB25/05/2016, 11:58