Избор на изпълнител за охрана на имуществото на стопанисваните от община Стара Загора обекти, земи, гори и паркове общинска собственост

Печат

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Избор на изпълнител за охрана на имуществото на стопанисваните от община Стара Загора обекти, земи, гори и паркове общинска собственост"

Документация след решение за промяна


pdfРешение за промяна247.25 KB02/12/2015, 15:31

pdfРешение135.08 KB20/11/2015, 17:01

pdfОбявление206.88 KB02/12/2015, 15:31

pdfТехническа спецификация521.5 KB02/12/2015, 15:31

zipОбразци на документи1.16 MB02/12/2015, 15:41

pdfМетодика за оценка на офертите197.95 KB02/12/2015, 15:41

pdfУказания към участниците485.89 KB02/12/2015, 15:41

pdfСхеми за охрана2.08 MB02/12/2015, 15:41

pdfПроект на договор213.75 KB02/12/2015, 15:41

 

Участниците следва да се съобразят със следният образец на ценово предложение

docЦеново предложение293.5 KB02/12/2015, 09:58

pdfРазяснение по процедурата645.91 KB14/12/2015, 10:27

 

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти54.9 KB26/01/2016, 16:26

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 04/01/2016
Час: 15:00
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/01/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/01/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


pdfРешение135.08 KB20/11/2015, 17:01

pdfОбявление206.88 KB20/11/2015, 17:01
pdfТехническа спецификация450.92 KB20/11/2015, 17:01
zipОбразци на документи1.16 MB20/11/2015, 17:01
pdfМетодика за оценка на офертите197.95 KB20/11/2015, 17:01
pdfУказания към участниците485.89 KB20/11/2015, 17:01
pdfСхеми за охрана2.08 MB20/11/2015, 17:11
pdfПроект на договор213.62 KB20/11/2015, 17:01
 
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 18/12/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/12/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/12/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

 Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1202.9 KB08/01/2016, 16:11

pdfПротокол № 2197.29 KB09/02/2016, 15:48

pdfПротокол № 3145.35 KB09/02/2016, 15:48

pdfПротокол № 4180.2 KB09/02/2016, 15:48

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-195304.24 KB09/02/2016, 15:48