Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, получени в резултат от ПРОЕКТ BG161PO001/5-02/2012"„Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора

Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, получени в резултат от ПРОЕКТ BG161PO001/5-02/2012"„Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, които ще бъдат получени в резултат от ПРОЕКТ BG161PO001/5-02/2012"„Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора по оперативната програма „Регионално развитие" за периода 2014-2020 г.", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/008 по оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.
 

zipОбразци на документи6.34 MB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB   

pdfРазяснения по процедурата от 29.08.2014 г.336.84 KB 

pdfРешение за промяна от 01.09.2014 г.1.27 MB

 

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти160.79 KB

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 15/09/2014
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/09/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/09/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация