Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ст. Загора по обособени позиции

Печат

 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Стефан Тошев", бл. №8, вх. „0", „А", „Б", „В"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна" №31, вх. „0", „А"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищен блок гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов" №49, вх."0", „А", „Б""

 
pdfРешение135.54 KB05/02/2016, 15:48
pdfОбявление247.01 KB05/02/2016, 15:48
pdfДокументация за участие974.36 KB05/02/2016, 15:48
pdfТехническа спецификация920.15 KB05/02/2016, 15:48
zipОбразци на документи1.56 MB05/02/2016, 15:48 
 
zipОбследвания ул. "Генерал Стефан Тошев"66.3 MB05/02/2016, 16:38
zipОбследвания ул. "Августа Траяна"61.0 MB05/02/2016, 16:39
zipОбследвания ул. "Генерал Столетов"65.2 MB05/02/2016, 16:40 
 
pdfРазяснение по процедурата от 23.02.217.4 KB23/02/2016, 11:29
pdfРазяснение по процедурата от 29.02.180.43 KB29/02/2016, 17:07
 
pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти136.05 KB

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/03/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1308.19 KB10/05/2016, 16:59

pdfПротокол № 2614.85 KB10/05/2016, 16:59

pdfПротокол № 3159.08 KB10/05/2016, 16:59

pdfПротокол № 4158.94 KB10/05/2016, 16:59

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-802751.79 KB10/05/2016, 16:59