Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

Печат

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски" №12, община Стара Загора.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" №47, община Стара Загора.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Георги Сава Раковски" №107, община Стара Загора."


 
pdfРешение135.35 KB22/02/2016, 17:51
pdfОбявление246.06 KB22/02/2016, 17:51
pdfТехническа спецификация1.39 MB22/02/2016, 17:51
pdfДокументация за участие896.98 KB22/02/2016, 17:51
zipОбразци на документи1.56 MB22/02/2016, 17:51
zipул. "Васил Левски" № 1276.7 MB22/02/2016, 17:53
zipул. "Генерал Столетов" № 4788.MB22/02/2016, 17:55
zipул. "Георги Сава Раковски" № 10777.5 MB22/02/2016, 17:56 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/03/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


pdfПротокол № 1328.87 KB04/04/2016, 14:03

pdfПротокол № 2410.54 KB16/06/2016, 14:28

pdfПротокол № 3153.89 KB16/06/2016, 14:28

pdfПротокол № 4158.2 KB16/06/2016, 14:28

 

РЕШЕНИЕ


pdfРешение № 10-00-1218620.65 KB16/06/2016, 14:28