Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект: "Основен ремонт на ЦДГ 10 „Светлина" , ул. „Проф. Митко Гогошев" №37, гр.Стара Загора

Печат

 
 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
„Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект: "Основен ремонт на ЦДГ 10 „Светлина" , ул. „Проф. Митко Гогошев" №37, гр.Стара Загора"

 
pdfРешение 315.4 KB13/11/2015, 15:10
 
pdfКоличествена сметка 252.17 KB13/11/2015, 15:11
 
zipОбразци на докумети 622.83 KB13/11/2015, 15:11
 
pdfПроект на договор 171.69 KB13/11/2015, 15:12